♦ کپــی کآر >:| ♦

شنبه 7 مرداد 1396 02:07 ب.ظ

نویسنده: :|(
موضوع: ★ Nᴇᴡs ★ ?


خانم کپی کـآر توجه کن کـه من فهمیدم که چند تا از شکلکــآی پست ثابتـم و یکی از کلمــه های یکی 

از پستــآم رو کپی کردی >:"|

ازت ممنونــم که کلمـه هرو کپی کردی چــون اینطوری متوجــه شدم >:"|

...

لطفــا تا اسمت رو لـ ـو ندادم پاکشــون کن >:"|


دیدگاه : نظــر نمیخوآم فقط پـآکش کن >:"|
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 مرداد 1396 03:31 ب.ظ