♦ امــروز مَد -.- ♦

شنبه 12 اسفند 1396 04:22 ب.ظ

نویسنده: :|(
موضوع: ★ Aɴιмe ★ ? ★ Nᴇᴡs ★ ?

اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

آخی راحـت شدم همش میخواستم یه جـا بلند اینـو بگم ولی نمیشد -.-

امروز روز خیلی خسته کننده ایــ بود .-.

میدونید من همیشه عاشق مَد بودم ولی امســال ...

به چند دلیل از مَد خوشم نمیاد -.-

1 - دوستـام نیستن -__- ( البته من دوست زیاد پیدا کـردم ولی در کل اونــارو ترجیح میدم :| )

2 - معـــاونــامون :| ( خیلی خیلــــی چرتن >.< یکیشون که بهــش میگن سعادت عین بز خستــهــ الکی گیر

 میدهــــ )

3 - زنگ تفریــــح ( زنــگ تفریح بهترین یــار دبستانی منــ بوده ولی امسال فقط 2 دقیقس یعنــی تا میایم

 حیاط باید برگردیـــم :| )

4 - معلـــم دینی بیشعـور (تعریفی بــرای این ندارم فقط بگــم تو برگه ی نظرسنجی معلمــا همه براش

 ضعیف زده بــودن -.- )

5 - غذایـــــ گند بوفــه ی خاکبرسریــــ ( حدود 8 ساعت غذا نمیخــورم تا