♦دیالـــــــــوگـ♦

پنجشنبه 26 بهمن 1396 10:15 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ

چه خوب و چه بد

احساسات مردم همیشه بی ثباته:)

                                     رابو

                                     انیمه نوراگامی
دیدگاه : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 بهمن 1396 10:16 ب.ظ