♦سلمـ♦

سه شنبه 24 بهمن 1396 05:58 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ
سلمـ^^
نویسنده جدیدمـ
+
چیـــــز خیلیـ خیلیـ خیلیـ زیــ ـ ـ ـادی از انیمهـ نیدونمـ:/
ولیـ چونـ دارمـ آشنـــــــــا میشمـ باهاشـ اینجاعـ نویسندهـ شدمـ کـ خودممـ بهتــــــر یـ ـ ـ ـاد بگیرمـ^^
+
کـــــــدنویسیـ بلدمـ برایـ همینـ کــد هم میزارمـ^^
همتونــــــــو دوسـ دارمـ(البتهـ بجـــــــز اونایی کهـ منـــــو دوس ندارنـ)
+
راستیـ اسمم روژان هستـ و عاشقـ کی پاپ و کره امـ^^

دیدگاه : ✘بـــــــــرو ثـــــــــابتـــــــ✘
آخرین ویرایش: سه شنبه 24 بهمن 1396 06:02 ب.ظ